Leaseurope - conditii inchirieri Europa"Termeni şi condiţii" ale Contractului de Închiriere - Leaseurope


Această prezentare generală a termenilor contractuali nu este obligatorie şi nu constituie contractul de închiriere în sine. Trebuie să citiţi în totalitate termenii şi condiţiile stipulate în contractul original.

Implicaţii: Semnând contractul de închiriere, vă daţi acordul pentru închirierea unui automobil de la Avis şi să fiţi responsabil pentru automobilul în chestiune şi pentru orice alte articole închiriate în baza aceluiaşi contract, până la returnarea şi predarea acestuia unui reprezentant Avis şi până la evaluarea automobilului de către acesta. E responsabilitatea dvs. să returnaţi automobilul în aceeaşi stare în care v-a fost pus la dispoziţie.

Avarierea: Sunteţi responsabil(ă) pentru orice avariere - sub rezerva unor defecţiuni tehnice dovedite ale automobilului - a automobilului închiriat care nu a fost consemnată la începutul perioadei contractuale. Veţi fi responsabil (ă) pentru costurile asociate cu repararea acestor avarii. Suma pentru care sunteţi responsabil(ă) se va limita la suma adiţională convenită în cadrul contractului.

Returnarea în afara programului de lucru: Dacă decideţi să returnaţi automobilul în afara orelor de lucru, veţi fi responsabil(ă) pentru acesta până când va fi inspectat de către firmă. Se recomandă să inspectaţi cu atenţie automobilul şi să faceţi fotografii ale acestuia. Dacă se poate, se recomandă să parcaţi automobilul într-un loc de parcare sigur şi legal.

Se recomandă întotdeauna să vă asiguraţi că automobilul e inspectat de către un reprezentant Avis pentru a garanta faptul că ambele părţi şi-au exprimat acordul cu privire la starea automobilului.

Contravenţii rutiere: Sunteţi responsabil(ă) pentru toate contravenţiile rutiere, inclusiv cele asociate cu regulile de parcare şi depăşirea vitezei legale, cât timp automobilul se află în posesia dvs. Pe lângă amenda primită, e posibil să vi se ceară achitarea unor taxe adiţionale. Modul în care sunt abordate şi tarifate contravenţiile rutiere depinde de tipul de amendă primită şi de ţara în care s-a săvârşit contravenţia.

Opţiuni legate de combustibil: Veţi dispune de opţiuni cu privire la cantitatea de combustibil cu care va trebui să returnaţi automobilul. Aceste opţiuni vă vor fi explicate la începutul perioadei dvs. de închiriere.

Trebuie să returnaţi automobilul cu cantitatea de combustibil convenită şi să vă asiguraţi că l-aţi alimentat cu tipul corect de combustibil. Nerespectarea acestei prevederi va duce la perceperea de costuri adiţionale.

Conducători auto adiţionali: Doar conducătorul/conducătorii auto incluşi în contractul de închiriere pot conduce automobilul închiriat. Vă veţi asigura că nu i se va permite niciunei alte persoane să conducă automobilul.

Returnarea: Exceptând cazul în care s-a convenit contrariul, veţi returna automobilul la data şi în locul convenit. Nerespectarea acestei prevederi va duce la perceperea de taxe adiţionale conform indicaţiilor din termeni şi condiţii.

Contractul de Închiriere: Vă rugăm să vă asiguraţi că aţi înţeles termenii şi condiţiile contractuale. Dacă aveţi neclarităţi cu privire la orice aspect al contractului, atunci trebuie să solicitaţi firmei clarificarea acestuia.

Ghidul consumatorului european pentru închirieri auto: Puteţi găsi informaţii suplimentare cu privire la întregul proces de închiriere în Ghidul consumatorului european pentru închirieri auto.

Reclamaţii: Puteţi găsi informaţii suplimentare cu privire la întregul proces de închiriere, inclusiv informaţii cu privire la formularea unei reclamaţii în cazul în care nu sunteţi pe deplin mulţumit(ă), în Ghidul Consumatorului European pentru Închirieri Auto.